1. IZOBRAZBA

 

1985–1991 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, diploma z dne 5. septembra 1991A-predmet: angleščina (prevajalska smer)B-predmet: umetnostna zgodovina
1996–2004 Univerza v Tsukubi, Japonska1996–1997 mlada raziskovalka1998–2000 magistrski študij na Podiplomski šoli za regionalne študije, smer japonski jezik,magisterij na temo uporabe korpusov pri ugotavljanju ekvivalence z dne 24. marca 20002000–2004 doktorski študij na Podiplomski šoli za literaturo in jezikoslovje, smer uporabno jezikoslovje,doktorat na temo ekvivalence na ravni besed z dne 25. marca 2004

 

2. DELOVNE IZKUŠNJE

 

1991–1996 Prevajalka v svobodnem poklicu, vpisana v razvid prevajalcev pri Ministrstvu za kulturo pod številko 523 kot prevajalka za angleški in slovenski jezik.
2004– Po končanem podiplomskem študiju ponovni vpis v razvid za opravljanje samostojno specializiranega poklica prevajalke in tolmačke pod zaporedno št. 3214 z odločbo MK 619-872/99 in sklepom MK 619-872/99 za angleški, japonski in slovenski jezik. Registrirana pri AJPES za dejavnost prevajanje in tolmačenje. Članica Slovensko-japonskega poslovnega sveta. Od leta 2014 predsednica Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije.

2.1 Prevodi in tolmačenja v angleščino in iz nje

 

2.1.1 Prevodi

Od leta 1992 do leta 2010 sem prek Prevajalsko-lektorske službe Urada predsednika vlade in pozneje prek Generalnega sekretariata Vlade RS prevajala za Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance, Računsko sodišče, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Urad za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Vrhovno državno tožilstvo, Ministrstvo za notranje zadeve, Državno pravobranilstvo, Državni zbor RS, SVLR itd.

Drugi naročniki so: Sindikat bančnih delavcev Slovenije, Svetovna zdravstvena organizacija, OECD, Slovenske železnice, NKBM, University of Loughborough, UK National Audit Office, RTV Slovenija, Mladinska knjiga Založba, d. d., Društvo arhitektov Ljubljana, GV Založba itd. Od leta 2010 imam sklenjeno pogodbo s Sodiščem Evropskih skupnosti v Luxembourgu.

Nekateri objavljeni prevodi so:

Zbirka odločb civilnega oddelka Vrhovnega sodišča RS za leti 2012 in 2013, GV Založba 2014.

Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka VS RS za leto 2011 do 2013, GV Založba 2013.

Zbirka odločb gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča RS za leta od 2009 do 2012, GV Založba 2013.

Zbirka civilnih odločb Vrhovnega sodišča RS za leti 2011/2012, GV Založba 2012.

Zbirka odločb civilnega oddelka Vrhovnega sodišča RS 2010-2011, GV Založba 2011.

Zbirka odločb civilnega oddelka Vrhovnega sodišča RS 2009–2010, GV Založba 2010.

Zbirka odločb gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča RS 2005–2008, GV Založba, 2009.

Zbirka odločb civilnega oddelka Vrhovnega sodišča RS 2007–2008, GV Založba, 2009.

Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča RS 2003–2007, GV Založba, 2008.

Zbirka odločb kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča RS 1999–2007, GV Založba, 2007.

Zbirka odločb civilnega oddelka Vrhovnega sodišča RS 2006–2007, GV Založba, 2007.

Flis, V., et al., Introduction to Ultrasound Anatomy of the Abdominal Wall, Založba Pivec in Medicinski mesečnik, 2009.

Eyewitness Travel Top 10, Pariz, Mladinska knjiga, 2007.

Branch Collective Agreement of Banks and Savings Banks in the Republic of Slovenia: 2004–2006, SBS 2004.

Kantorowicz, E. H., Kraljevi dve telesi, študija o srednjeveški politični teologiji, Krtina 1997.

Gadzijev, E. M., in Ravnik, D., Atlas of Applied Internal Liver Anatomy, Springer 1996.

Mannering, D., Rembrandt van Rijn, življenje in delo, Mladinska knjiga 1995.

2.1.2 Tolmačenja

2014 Obisk misije Mednarodnega denarnega sklada v Banki SlovenijeTolmačenje na Mednarodni konferenci daljinske energetike 2014
2013 Tolmačenje na seminarju en.grids013Tolmačenje na konferenci Pot do pametnih lokalnih skupnostiTolmačenje na interaktivni konferenci energetskih menedžerjevTolmačenje na Mednarodni konferenci daljinske energetike 2013Obisk misije Mednarodnega denarnega sklada v Banki Slovenije

Tolmačenje na delavnici o razširitvi SVU, SVM in Uredbi EU/445/2011, Javna agencija za železniški promet RS

Tolmačenje na simpoziju Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja, Mladinski svet Slovenije

Tolmačenje na predstavitveni konferenci programa CropSustain

2012 Tolmačenje na seji NS družbe Gorenje d.d.Tolmačenje na konferenci Dan internacionalizacije na GZS – Na tuje trge v skupnem čolnuTolmačenje na Ministrstvu za zdravje o finančnem prestrukturiranju zdravstvenega sektorjaObisk misije Mednarodnega denarnega sklada v Banki Slovenije
2011 Seminar Gear for Change, Štajerska gospodarska zbornica in Investitors for PeopleTolmačenje za EU projekt JaspersJavna agencija za železniški promet RS, letna varnostna konferencaTAIEX, seminar o proračunskih načelih in izvajanju proračuna EU

OECD, tolmačenje na seminarju OECD in Računskega sodišča RS

Obisk misije Mednarodnega denarnega sklada v Banki Slovenije

Državni zbor RS, predstavitev madžarskega predsedovanja EU

Državni zbor RS, tolmačenje ob obisku komisarke za podnebne spremembe Connie Hedegaard

Državni zbor RS, tolmačenje ob obisku madžarske državne sekretarke za EU-zadeve na sestanku Odbora za EU-zadeve

Državni zbor RS, tolmačenje ob obisku kubanske delegacije

GKN Driveline, Zreče, tolmačenje pogovorov z raziskovalko University of Loughborough

Konferenca Green Powertrains of the Future, Hotel Lev, Ljubljana
Zdravstveno-turistično-športni forum, Hotel Bernardin, Portorož

2010 Slovenske železnice, tolmačenje na sestankih o logističnem holdinguJavna agencija za železniški promet RS, letna varnostna konferencaGospodarska zbornica Slovenije, seminar o enotnih pravilih za jamstva na pozivUprava za izvrševanje kazenskih sankcij, 4. srečanje generalnih direktorjev

Mestni muzej Ljubljana, predavanje Antonyja Penrosa o fotografinji Lee Miller

Državni zbor RS, tolmačenje ob obisku delegacije poljskih oboroženih sil

Državni zbor RS, tolmačenje na medparlamentarnem srečanju GLOBE Strategija EU za biotsko raznovrstnost po letu 2010

Državni zbor RS, tolmačenje ob obisku kanadskega ministra za mednarodno trgovino

Državni zbor RS, tolmačenje ob obisku predsednika Odbora EU za obrambo Hakana Syrena

Državni zbor RS, tolmačenje na parlamentarni skupščini Srednjeevropske pobude, Črna gora

Državni zbor RS, obisk italijanskega veleposlanika

Center za evropsko prihodnost, MZZ, usposabljanje javnih uslužbencev za delo v mednarodnih civilnih misijah

2009 Ministrstvo za promet, ustna obravnava podaljšanja spričevala letalskega prevoznikaIstrabenz, sestanki z bankami upnicamiMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, seminar o novostih v ekološkem kmetijstvuJavna agencija za železniški promet RS, letna varnostna konferencaDržavni zbor RS, mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem

Urad za pranje denarja, obisk misije Moneyval

Evropska komisija, tehnični informativni sestanek o širitvi

GKN Driveline, Zreče, tolmačenje pogovorov z raziskovalko University of Loughborough

Občina Kranja, srečanje z EU skupino Jaspers glede čistilne naprave Kranj

2008 Predsedovanje EU: srečanje direktorjev za urbani razvoj in teritorialno kohezijoPredsedovanje EU: neformalen sestanek Odbora za socialno zaščito SPC, konferenca Demografija – medgeneracijska solidarnost

Predsedovanje EU: delavnice na temo kulturnega dialoga

Predsedovanje EU: neformalno srečanje Odbora za kulturo

Predsedovanje EU: neformalno srečanje nacionalnih predstavnikov za področje varstva potrošnikov in konkurence

Predsedovanje EU: mednarodna konferenca Digitalne kulturne vsebine

Predsedovanje EU: neformalen sestanek generalnih direktorjev za visoko šolstvo

Predsedovanje EU: slovesnost ob ustanovitvi univerze EMUNI

Predsedovanje EU: stalni partnerski svet za raziskave EU-Rusija

Predsedovanje EU: trojka EU-Južnoafriška republika

Slovensko zavarovalniško združenje, 15. dnevi slovenskega zavarovalništva: izkušnje slovenskih zavarovalnic in pozavarovalnic na tujih trgih

Državni zbor RS, Pomladni dan

Fundacija Erste, podelitev nagrade Igorja Zabela za kulturo in teorijo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, seja nadzornega odbora PPS Equal

DOPPS, konferenca o skupni kmetijski politiki in okolju

Fakulteta za socialno delo, 3. kongres socialnega dela

Ministrstvo za okolje in prostor, konferenca RAVE space

Ekonomski inštitut Pravne fakultete, mednarodni seminar o zaposlovanju mladih

Evropska komisija, predstavitev energetsko-okoljskega svežnja

Urad predsednika RS, obisk predsednika Mednarodnega rdečega križa

Državni zbor RS, obisk komisarke EU za regionalno politiko Danute Hübner

Državni zbor RS, konferenca o nasilju nad ženskami

Tržni inšpektorat RS, seminar TIRS

Slovenske železnice, seminar o sistemu RCS

Urad za intelektualno lastnino, pogovor o vzpostavitvi državnega foruma za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenski poslovni teden

12. generalna skupščina IOTA (International Organization of Tax Authorities)

Državni svet RS, obisk delegacije LR Kitajske

Amtder Kärtner Landesregierung, simpozij o Dravi

Urad za enake možnosti, predstavitev poročila RS na zasedanju Odbora ZN za odpravo diskriminacije žensk, Ženeva

Komisija EU, tehnični brifing o širitvi

2007 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, seminar o inšpekcijskih metodah kakovosti sadja in zelenjave, LjubljanaObiski v Državnem zboru RS: veleposlanik Litve, delegacije Finske, ZDA in Kanade

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, obisk komisarja EU za ribištvo in pomorske zadeve Joeja Borga

Tolmačenje ob obisku portugalske delegacije na Ministrstvu za promet – priprave na predsedovanje

Uprava za zaščito in reševanje, Dnevi zaščite in reševanja 2007

Ministrstvo za okolje, informativni sestanek pred okoljskim Svetom EU

Vrhovno državno tožilstvo, Misija za izvajanje evropskega naloga za prijetje in izročitev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, obisk finske ministrice

Državni zbor RS, obisk delegacije Komisije DZ RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter Komisije DS RS za mednarodne in evropske zadeve v Avstraliji

Ministrstvo za šolstvo, seminar o sestavljanju izpitnih nalog in testov

CVNOS, konferenca Nevladne organizacije v razširjeni EU in priložnosti za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva

Ministrstvo za kulturo, tolmačenje na presojanju o vlogi za evropsko prestolnico kulture

ACK, seminar o sanaciji odlagališč katrana in gudrona

Ministrstvo za zdravje, tolmačenje na obisku komisarja EU za zdravje Markosa Kiprijanuja

Državni zbor RS, tolmačenje na konferenci predstavnikov odborov za kmetijstvo, Berlin

Računsko sodišče RS, tolmačenje na obisku predsednika irskega računskega sodišča

Združenje bank, tolmačenje na konferenci ob 15-letnici sistema Aktiva – uvajanje SEPE

Lisac&Lisac, seminar Andyja Boundsa

Lisac&Lisac, seminar Joeja Sugarmanna

Ministrstvo za obrambo, seminar o izkušnjah švedskih gasilcev

Ministrstvo za promet, tolmačenje na obisku ministra Božiča v Egiptu

Urad predsednika vlade, tolmačenje na tiskovni konferenci predsednikov vlad Slovenije in Švedske

Državni zbor RS, obisk preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Washingtonu

Lisac&Lisac, seminar Draytona Birda

Evropska komisija, tolmačenje na okrogli mizi Budget review

Evropska komisija, tolmačenje na prestavitvi EU Telecom Reform Proposals

Ministrstvo za promet, obisk predstavnikov Mednarodnega monetarnega sklada

Državni zbor, Komisija za nadzor javnih finance, projekt Twinning Light

2006 Ministrstvo za obrambo, Natovo neformalno srečanje ministrov, PortorožMinistrstvo za promet, obisk danskega ministra za promet Flemminga HansenaKonferenca Mednarodnega združenja visokih upravnih jurisdikcijVrhovno sodišče RS, projekt Matraflex

Vrhovno državno tožilstvo, Tožilski dnevi, Bled

Nadzorni odbor za kohezijski sklad

Nadzorni odbor za Enotni programski dokument

Obisk Roryja O’Hanlona, predsednika irskega spodnjega doma, v Sloveniji

Konferenca Varnost pacientov

6. regionalna konferenca predsednikov parlamentov, Varšava

Uvodna konferenca programa vseživljenjskega učenja CMEPIUS

Konferenca predsednikov parlamentov EU, KØbenhavn

Seminar IAEA Osnove fizičnega varovanja jedrskih objektov in materialov

Ministrstvo za pravosodje, seminar o pranju denarja

Ministrstvo za promet, inšpekcija ICAO

Ministrstvo za gospodarstvo, posvet o svobodnih poklicih

Nadzorni odbor PHARE

Državni zbor, obisk delegacije turškega parlamenta

SVRL, konferenca o nacionalnem strateškem referenčnem okviru

Uprava za zaščito in varovanje, vaja Klor

Ministrstvo za obrambo, seminar o naravnih nesrečah

2005 Ministrstvo za šolstvo, seminar MoFASUrad za intelektualno lastnino, seminar o avtorskih pravicah računalniško izvedenih izumovNadzorni odbor za Enotni programski dokumentNadzorni odbor za Kohezijski sklad

Delavnica o finančnem mehanizmu za prostotrgovinsko območje in norveški finančni mehanizem

Konferenca WHO o kazalcih kakovosti v zdravstvenem sektorju

Konferenca WHO o razvoju primarnega zdravstva

Delavnica o pripravah na predsedovanje EU

Ministrstvo za promet, obisk revizorjev EU

Obisk državnega podsekretarja Združenega kraljestva Barryja Gardinerja na Ministrstvu RS za delo, družino in socialne zadeve

Obisk direktorja EUROCONTROLA Victorja Aguada pri slovenskem ministru za promet Janezu Božiču

Ministrska konferenca EUROCONTROL – CEATS, Dunaj

Izobraževanje za vodje gašenja gozdnih požarov

2004 Obisk poslanca Državnega zbora RS Tanka na sedežu Srednjeevropske pobude v TrstuObisk predstavnikov mestne občine Stockholm v LjubljaniMinistrstvo za gospodarstvo, seminar Vodič dobrih higienskih navad in implementacija HACCP-sistema v trgovinski dejavnosti, Ribno pri BleduTolmačenje za poslanca Jerovška, predsednika Odbora DZ za zunanjo politiko, Ljubljana

Ministrstvo za šolstvo in šport, tolmačenje na seminarju MoFAS, Fiesa

Vrhovno sodišče RS, obisk predstavnikov skupine Moneyval

Tolmačenje na nadzornem odboru za Kohezijski sklad

Sodelovanje v strokovni skupini Vlade RS za verifikacijo prevodov mednarodnih aktov:

Dodatni protokol o biomedicinskih raziskavah h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine

Protokol 1996 h Konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z odmetavanjem odpadkov in drugih snovi (dva sporazuma o jamstvu med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko)

1996 Ministrstvo za obrambo, obisk generala Jeremyja McKenzieja, namestnika vrhovnega poveljnika Nata, LjubljanaGarancijski pogodbi med RS in Evropsko investicijsko banko
1995 Več obiskov mednarodnih strokovnjakov na Ministrstvu za finance v pripravi na reorganizacijo izvrševanja proračunaMinistrstvo za obrambo, obisk predstavnikov letalskih sil ZDA, program Mill-Mill, LjubljanaMinistrstvo za kulturo in Ministrstvo za notranje zadeve, seminar Zakonodaja o avtorskih pravicah, LjubljanaMinistrstvo za finance, razpis PHARE za ocenjevanje najboljšega ponudnika v projektu nove davčne uprave, Ljubljana

Slovenski bančni sindikat, FIET Banking Trade Section Meeting, Ženeva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, obisk inšpektorjev EU na Inšpektoratu za varstvo rastlin, Ljubljana

Ministrstvo za obrambo, obisk predstavnikov vojaške policije ZDA, program Mill-Mill

Obisk delegacije Mednarodnega monetarnega sklada in Svetovne banke zaradi ocene pokojninskega sistema

Slovenski bančni sindikat, 23. svetovni kongres FIET, Dunaj

Obisk vojaškega atašeja ZDA na Ministrstvu za obrambo, Ljubljana

Ministrstvo za finance, delovne skupine slovenskih zakonodajalcev in mednarodnih strokovnjakov o osnutkih davčne zakonodaje, Ljubljana

Delavnice o strategiji promocije slovenskih malih in srednje velikih podjetij, program EU PHARE, Ljubljana

Ministrstvo za finance, seminar PHARE za novo davčno upravo, Ljubljana

Sestanek slovensko-romunskega odbora za cestni promet, Arad, Romunija

Ministrstvo za obrambo, seminar o varovanju oseb, program Mill-Mill, Ljubljana

1994 Tretja konferenca o sodelovanju držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v organizaciji Uprave RS za zaščito in varovanje, LjubljanaSkupni seminar IMF/ILO/EMF o industrijski in regionalni politiki ter organizaciji dela, Bratislava, SlovaškaMinistrstvo za promet, pogajanja o mednarodnem cestnem prometu med Slovenijo in Iranom ter obisk iranskega ministra za prometSlovenski bančni sindikat, konferenca Euro-FIET, Amsterdam

Republiški izpitni center, seminar za srednješolske učitelje o pripravi na maturo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, več obiskov mednarodnih strokovnjakov zaradi načrtovanja pomoči PHARE

Socialnodemokratska stranka Slovenije, usposabljanje političnih kandidatov, Bled

1993 Ministrstvo za obrambo, pet seminarjev komuniciranja, PoljčeMinistrstvo za promet in zveze, pogajanja o mednarodnem cestnem prometu med Slovenijo in Grčijo, LjubljanaObisk predstavnikov Sveta Evrope za pregled šestih zakonov v pristojnosti Ministrstva za okolje, Ljubljana
1992 Obisk delegacije Visokega komisariata ZN za begunce v SlovenijiUrad RS za statistiko, obisk predstavnikov organizacij Eurostat in EFTA, Ljubljana

2.1.3 Sodno overjeni prevodi in tolmačenja

2006- Naredila sem sodno overjene prevode številnih izpiskov iz sodnega registra, spričeval, pogodb, pooblastil, potrdil o nekaznovanju, poročnih listov, oporok itd., za sodišča pa sodno overjene prevode sodb, Evropskih nalogov za prijetje in predajo in drugih sodnih pisanj.Tolmačila sem na naslednjih sodiščih: okrožno sodišče v Ljubljani, okrajno sodišče v Ljubljani, okrajno sodišče v Cerknici, okrajno sodišče v Škofji Loki, okrajno sodišče v Kranju itd. Večkrat sem tolmačila tudi na policiji in pri notarjih ob sklepanju pravnih poslov z angleško govorečimi osebami.

2.2 Prevodi in tolmačenja v japonščino in iz nje

2.2.1 Prevodi

1996- Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji, Platforma za razvoj pametnih omrežij 2013.Vodnik po Postojnski jami, Postojnska jama d.d. 2012Besedila o slovenskem ekoturizmu, kulinariki in kulturnih dogodkih v Sloveniji, Slovenska turistična organizacija, 2011

Protokoli in sinopsisi kliničnih študij (nekaterih iz japonščine v angleščino), 2011

Besedilo o praznovanju rojstnega dne na Japonskem za razstavo v Muzeju novejše zgodovine Celje, 2011

Štiri japonske no iger (Hachinoki, Kumasaka, Kantan, Sekidera Komachi), ki so bile uprizorjene na odru SNG Maribor v sezoni 2009/2010. Predstava je leta 2011 dobila Unescovo nagrado Uchimura za uprizoritvene umetnosti.

Film o uspehu slovenske ilustratorke Lile Prap na Japonskem, 2009

Brošura Okusiti Slovenijo, Slovenska turistična organizacija, 2008

Razstava Damjana Prelovška o arhitektu Jožetu Plečniku, Tokyo Geijutsu Daigaku, 2008

Predstavitvena gradiva številnih slovenskih podjetij, besedil o Sloveniji itd.

Knjiga: Zdenko Verdenik「スロベニア代表チーム」v tisku.

2.2.2 Tolmačenja

2004- Tolmačenje na otvoritvi tehnološkega centra družbe Daihen Varstroj v Lendavi in ob kasnejših srečanjih japonskih in slovenskih strokovnjakov v tej družbi

Tolmačenje ob obisku japonskega princa in princese Akishino v Sloveniji, urad Predsednika Republike Slovenije

Tolmačenje na sprejemu in koncertu posvečenem 20. obletnici diplomatskih odnosov med Slovenijo in Japonsko, Državni zbor RS

Tolmačenje za Revoz, Novo Mesto, na izobraževanju za upravljanje linij NSL, podvozje in stene

Tolmačenje za agencijo Spirit ob obisku predstavnikov japonske agencije NEDO

Tolmačenje za Hitachi pri zbiranju informacij za projekt  pametnih omrežij

Tolmačenje v Azilnem domu

Tolmačenje ob obisku predstavnikov Muzeja Hamada iz Japonske v Muzeju novejše zgodovine v Celju

Državni zbor RS, tolmačenje ob obisku japonskega veleposlanika

Tolmačenje za zavarovalnico AXA Japan

Tolmačenje in usklajevanje 100-minutnega programa o Ljubljani in Piranu za prvi program japonske državne televizije NHK

Tolmačenje obiska Japonske državne agencije za jedrsko varnost

Tolmačenje za japonskega nogometaša Hidetoshija Wakuija

Tolmačenje na seminarju v TCG Unitech LTH

Ministrstvo za notranje zadeve, tolmačenje v japonščino

Tolmačenje za japonskega nogometaša Hidetoshija Wakuija, 2007

Državni zbor, obisk predstavnikov japonske skupnosti, 2007

Državni zbor, več obiskov japonskih veleposlanikov v Sloveniji

1996-2003 Tolmačenje in prevajanje za nogometni klub JEF United
Obisk Jožice Velišček, generalne sekretarke Državnega zbora RS, v japonskem parlamentu
Tolmačenje za Janeza Podobnika, predsednika Državnega zbora RS, na obisku na Japonskem in za njegovo ženo Jano Podobnik na sprejemu pri cesarju in cesarici
Tolmačenje za japonska podjetja v SlovenijiTolmačenje in prevajanje za nogometaša Željka Milinoviča, JEF United, 2000-2003Obisk slovenskega veleposlanika na Japonskem pri Atsuko Toyama, Ministrici za šolstvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijoObisk Cirila Smerkolja, Ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Japonskem, 1999

Tolmačenja za številna slovenska podjetja, ki izvažajo na Japonsko