CENIK PREVAJANJA IN TOLMAČENJA

Prevajanje

Prevod iz angleškega v slovenski jezik:
Prevod iz slovenskega v angleški jezik:
Prevod iz japonskega v slovenski jezik:
Prevod v iz slovenskega v japonski jezik:
Prevod iz japonskega v angleški jezik:
25 EUR / stran
35 EUR / stran
35 EUR / stran
45 EUR / stran
45 EUR / stran
   

Navedene cene veljajo za eno obračunsko stran čistopisa prevedenega besedila (1500 znakov brez presledkov), v skladu z dogovorom z naročnikom pa lahko tudi za eno obračunsko stran izvirnika. Na željo naročnika lahko prevod obračunam tudi glede na število besed, pri čemer ima 1 stran 250 besed.

Konsekutivno in simultano tolmačenje

Tolmačenje do 1 ure: 130 EUR

Tolmačenje do 3 ur:   250 EUR

Simultani ali konsekutivni dan (do 7 ur dnevno):  450 EUR

Sodno overjeni prevodi in tolmačenje

Prevod v slovenski jezik:
Prevod v angleški jezik:
Tolmačenje:

25 EUR / stran
37 EUR / stran
100 EUR / ura