Barbara Rovan


Prevajanje in tolmačenje angleščine, japonščine in slovenščine


Sem prevajalka in tolmačka za angleški, japonski in slovenski jezik. Že od leta 1991 delam za številne naročnike v Sloveniji in po svetu. Šolala sem se v Sloveniji in na Japonskem, sem članica Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije in pri svojem delu upoštevam kodeks poklicne etike Mednarodnega združenja prevajalcev (FIT) za prevajalce in tolmače.


Dobro znanje vseh treh jezikov, poznavanje številnih področij in dolgoletne izkušnje so jamstvo za kakovost mojih izdelkov. Ukvarjam se s pisnim prevajanjem, simultanim in konsekutivnim tolmačenjem ter sodno overjenimi prevodi in tolmačenjem.

Pisno prevajanje

Pisno prevajam v angleški, japonski in slovenski jezik. Vse prevode v angleški in japonski jezik dam v lekturo domačim govorcem, prevode v slovenščino pa mi pregleda druga prevajalka. Pri terminološko zahtevnejših prevodih se posvetujem s strokovnjaki.

Simultano in konsekutivno tolmačenje

Pri simultanem tolmačenju tolmač sedi v kabini, posluša govornika s slušalkami in ga le nekaj sekund pozneje tolmači po mikrofonu. Pri konsekutivnem tolmačenju pa se tolmači šele, ko govornik konča smiselno sklenjen sklop oz. ko preneha govoriti. V nasprotju s simultanim tolmačenjem tolmač tudi ni v kabini, temveč sedi ali stoji poleg govornika in si dela zapiske. V obeh primerih lahko en tolmač dela le 30 minut, nato ga zamenja kolega, s katerim dela v paru. Za dogodke, ki so daljši od pol ure, mora torej naročnik najeti dva tolmača, pri simultanem tolmačenju pa tudi kabino in tehnično opremo (slušalke in mikrofone).

S tolmačenjem se ukvarjam od leta 1992. Za daljše dogodke lahko naročniku priporočim tolmačko, s katero delava v paru, pa tudi pare tolmačk za nemški in francoski jezik ter podjetja, ki zagotavljajo tehnično opremo in slušalke.

Sodno overjeni prevodi in tolmačenje

Kot sodna tolmačka za angleški jezik prevajam pravne dokumente, sodna pisanja, notarske listine, gospodarske pogodbe, izpiske iz sodnega registra, spričevala, pooblastila, potrdila o nekaznovanju, poročne liste, oporoke itd., tolmačim pri notarju ob sklepanju pravnih poslov z angleško govorečimi osebami in na sodišču v postopkih tujih strank pred slovenskimi sodišči. Izkušnje imam s tolmačenjem v gospodarskih sporih, kazenskih zadevah, pritožbah zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku itd. Pri svojem delu upoštevam določbe Etičnega kodeksa Sekcije sodnih tolmačev Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije, ki temelji na etičnem kodeksu Evropskega združenja pravnih tolmačev in prevajalcev (EULITA), in določbe Pravilnika o sodnih tolmačih.